Tư vấn mô hình 2D – 3D

Liên hệ

– Lên ý tưởng thiết kế, tư vấn trang thiết bị cần có trong cửa hàng
– Phác thảo, đưa ra ý tưởng thiết kế của chuyên viên để khách hàng đóng góp, bổ sung, thống nhất.
– Xây dựng ý tưởng trên số liệu thực tế, tính toán sơ bộ công trình trên bản vẽ 2D
– Tiến hành mô phỏng thiết kế trên bản vẽ 3D
– Duyệt hồ sơ thiết kế
– Thi công, sản xuất, điều chỉnh khi có sai sót,…

Thương hiệu:

Mã SP:

Chất liệu:

Bảo hành:

Chính sách